The Buzz Destinee

I Was Only Telling A Lie

Olika namn

Idag är det en stor industri med många olika benämningar när man är intresserad av att få sluta röka och ett sådant namn är eleaf. Om det kommer av releaf, befrielse, eller inte ja det vet jag inte men det låter nog lite så tycker jag i alla fall. När man vill sluta och har problem med det så kan det vara bra med en sådan, men det finns även dom som har lyckats sluta helt utan också. Det bästa är att det är ett fritt val och man bestämmer själv, för det första om man vill sluta och för det andra så bestämmer man själv hur man vill göra det, ja alltså sluta röka alltså. Där blev det slut.